L-Acoustics Syva PA-System | SET

Max SPL: 137 dB | Einsetzbare Bandbreite: 87 Hz- 20 KHz

342,00